சில்லறை கூட்டம்சிரமப்பட்டு

சிந்தனை தீட்டி கவனம் சிதறாமல்  ஒருமுகப்படுத்தி என எத்தனை அழகாய் நீ வடிவமைத்தாலும் வக்கனையாக குறை சொல்லும் கூட்டம் நிச்சயமாக ஒரு சிலர் இருப்பர்

பற பற வென்று பறந்து பறந்து எத்தனையோ நாள் தூக்கம் இழந்து சிறுக சிறுக சேர்த்து வைத்து எத்தனை உயரம் நீ தொட்டிருந்தாலும் துரத்தித் துரத்தி சிறுமை படுத்த சில்லறை கூட்டம் கொஞ்சம் இருப்பர் நீ எதைச் செய்தாலும் வம்புகள் பேச வீணர்க்கு இங்கு குறைவேயில்லை வம்பர் பேசும் வார்த்தைக்கெல்லாம் நீ இரசீது கொடுக்கத் தேவையுமில்லை ஓட ஓட நாயும் துரத்தும் உன் ஓட்டம் முதலில் நிறுத்திப் பார் திரும்பி நின்று முறைத்துப் பார் -எதிரியின் கண்களில் பயத்தை விதைத்துப் பார் எளிதாய் எரியும் சருகைப் போல் எதிர்ப்புகள் மறையும் உன் கண்முன்னே  - ஸ்டெல்லா இசக்கிராஜ்

90 views0 comments

Recent Posts

See All